1-12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı ve alt yapı hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenen yapıların, yapı ruhsatı aranmaksızın abone olabilmesi imkânı sağlanmıştır.

2-12.10.2004 tarihinden bugüne kadar yapı ruhsatı alınmış ve alt yapı hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenmiş yapıların, ilgili yönetmeliklere uyulması ve fenni gereklerin yerine getirilmesi durumunda Yapı Kullanma izin belgesi aranmaksızın abone olabilmesi imkânı sağlanmıştır.

3-Bu güne kadar farklı abone gruplarından abone olan yapılara kendi abonen grubuna dönüştürme olanağı sağlanmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 25 : 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

GEÇİCİ MADDE 11: Bu